Thêm giỏ hàng thành công.
GIÁ SỬA IPHONE 11
GIÁ SỬA IPHONE 11

21/03/2021 12:36:10 PM

SỬA CHỮA IPHONE 11

Dịch vụ sửa chữa iPhone 11 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE XS MAX

Hotline: 0386607777

IPHONE 11

THAY LINH KIỆN

GIÁ DỊCH VỤ

Thay pin zin

950,000

Ép Kính

1,100,000

Thay màn hình zin

3,800,000

Thay Camera trước

1,700,000

Thay Camera sau

1,700,000

Thay cụm chuôi sạc

750,000

Thay Loa trong

1,400,000

Thay loa ngoài

700,000

Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung

900,000

Thay rung

750,000

Thay kính lưng

1,200,000

Xem thêm
SỬA CHỮA IPHONE 5S
SỬA CHỮA IPHONE 5S
Dịch vụ sửa chữa iPhone 5S chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 12:19:06 PM

SỬA CHỮA IPHONE 5S

 

Dịch vụ sửa chữa iPhone 5S chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 5S

Hotline: 0386607777

IPHONE 5S
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 200,000 đ
Ép Kính 200,000 đ
Thay màn hình zin 450,000 đ
Thay Camera trước 200,000 đ
Thay Camera sau 250,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 150,000 đ
Thay phím Home 150,000 đ
Thay Loa trong 200,000 đ
Thay loa ngoài 250,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 200,000 đ
Thay rung 200,000 đ
Thay vỏ 300,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Xanh màn hình, bao lỗi 14 600,000 đ
Thay IC Wifi 600,000 đ
Thay IC nguồn 600,000 đ
Mất âm thanh nghe gọi 600,000 đ
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600,000 đ
Mất sóng 2G 600,000 đ
Đóng chip A7 chân main

600,000 đ

Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE SE
GIÁ SỬA IPHONE SE
Dịch vụ sửa chữa iPhone SE chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 12:14:12 PM

SỬA CHỮA IPHONE SE

Dịch vụ sửa chữa iPhone SE chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE SE

Hotline: 0386607777

IPHONE SE
DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 220,000 đ
Ép Kính 200,000 đ
Thay màn hình zin 500,000 đ
Thay Camera trước 250,000 đ
Thay Camera sau 300,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 200,000 đ
Thay phím Home 200,000 đ
Thay Loa trong 200,000 đ
Thay loa ngoài 300,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 250,000 đ
Thay rung 250,000 đ
Thay vỏ 340,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 700,000 đ
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 700,000 đ
Thay IC Wifi 700,000 đ
Thay IC nguồn 700,000 đ
Mất âm thanh nghe gọi 700,000 đ
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 700,000 đ
Mất sóng 700,000 đ
Sàn main, đóng cặp iPhone SE 2,000,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 6
GIÁ SỬA IPHONE 6
Dịch vụ sửa chữa iPhone 6 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách...

12/08/2019 12:11:46 PM

SỬA CHỮA IPHONE 6

Dịch vụ sửa chữa iPhone 6 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 6

Hotline: 0386607777

IPHONE 6
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 250,000 đ
Ép Kính 300,000 đ
Thay màn hình zin 550,000 đ
Thay Camera trước 250,000 đ
Thay Camera sau 250,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 200,000 đ
Thay phím Home 200,000 đ
Thay Loa trong 200,000 đ
Thay loa ngoài 250,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 300,000 đ
Thay rung 250,000 đ
Thay vỏ 500,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 700,000 đ
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 700,000 đ
Thay IC Wifi 700,000 đ
Thay IC nguồn 700,000 đ
Mất âm thanh nghe gọi 700,000 đ
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 700,000 đ
Mất sóng 700,000 đ
Sàn main, đóng cặp iPhone 6 1,200,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 6 PLUS
GIÁ SỬA IPHONE 6 PLUS
Dịch vụ sửa chữa iPhone 6 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 12:09:50 PM

SỬA CHỮA IPHONE 6 PLUS

Dịch vụ sửa chữa iPhone 6 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Sang Mobile.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS

Hotline: 0386607777

IPHONE 6 PLUS
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 300,000 đ
Ép Kính 400,000 đ
Thay màn hình zin 900,000
Thay Camera trước 300,000 đ
Thay Camera sau 400,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 200,000 đ
Thay phím Home 200,000 đ
Thay Loa trong 250,000 đ
Thay loa ngoài 250,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 350,000 đ
Thay rung 300,000 đ
Thay vỏ 540,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 800,000 đ
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 800,000 đ
Thay IC Wifi 800,000 đ
Thay IC nguồn 800,000 đ
Mất âm thanh nghe gọi 800,000 đ
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 800,000 đ
Mất sóng 800,000 đ
Sàn main, đóng cặp iPhone 6 Plus 1,800,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 6S
GIÁ SỬA IPHONE 6S
Dịch vụ sửa chữa iPhone 7 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 12:07:31 PM

SỬA CHỮA IPHONE 6S

Dịch vụ sửa chữa iPhone 6S chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S

Hotline: 0386607777

IPHONE 6S
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 250,000 đ
Ép Kính 300,000 đ
Thay màn hình zin 700,000 đ
Thay Camera trước 340,000 đ
Thay Camera sau 400,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 250,000 đ
Thay phím Home 300,000 đ
Thay Loa trong 250,000 đ
Thay loa ngoài 350,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 350,000 đ
Thay rung 350,000 đ
Thay vỏ 500,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 800,000 đ
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 800,000 đ
Thay IC Wifi 800,000 đ
Thay IC nguồn 800,000 đ
Mất âm thanh nghe gọi 800,000 đ
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 800,000 đ
Mất sóng 800,000 đ
Sàn main, đóng cặp iPhone 6S 1,800,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 6S PLUS
GIÁ SỬA IPHONE 6S PLUS
Dịch vụ sửa chữa iPhone 6S Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên,...

12/08/2019 12:05:15 PM

SỬA CHỮA IPHONE 6S PLUS

Dịch vụ sửa chữa iPhone 6S Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S PLUS

Hotline: 0386607777

IPHONE 6S PLUS
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 320,000 đ
Ép Kính 400,000 đ
Thay màn hình zin 950,000
Thay Camera trước 340,000 đ
Thay Camera sau 600,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 450,000 đ
Thay phím Home 300,000 đ
Thay Loa trong 250,000 đ
Thay loa ngoài 400,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 400,000 đ
Thay rung 400,000 đ
Thay vỏ 700,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 900,000 đ
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 900,000 đ
Thay IC Wifi 900,000 đ
Thay IC nguồn 900,000 đ
Mất âm thanh nghe gọi 900,000 đ
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 900,000 đ
Mất sóng 900,000 đ
Sàn main, đóng cặp iPhone 6S Plus 3,000,000
Xem thêm
GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7
GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7
Dịch vụ sửa chữa iPhone 7 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách...

12/08/2019 11:59:48 AM

SỬA CHỮA IPHONE 7

Dịch vụ sửa chữa iPhone 7 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 7

Hotline: 0386607777

IPHONE 7
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 300,000 đ
Ép Kính 400,000 đ
Thay màn hình zin 850,000
Thay Camera trước 400,000 đ
Thay Camera sau 800,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 350,000 đ
Thay phím Home 350.000 đ
Thay Loa trong 350,000 đ
Thay loa ngoài 450,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 650,000 đ
Thay rung 450,000 đ
Thay vỏ 870,000 đ
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 1,000,000
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 1,000,000
Thay IC Wifi 1,000,000
Thay IC nguồn 1,000,000
Mất âm thanh nghe gọi 1,000,000
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1,000,000
Mất sóng 1,000,000
Sàn main, đóng cặp iPhone 7 3,000,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 7 PLUS
GIÁ SỬA IPHONE 7 PLUS
Dịch vụ sửa chữa iPhone 7 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 12:02:52 PM

SỬA CHỮA IPHONE 7 PLUS

Dịch vụ sửa chữa iPhone 7 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS

Hotline: 0386607777

IPHONE 7 PLUS
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 350,000 đ
Ép Kính 450,000 đ
Thay màn hình zin 1,450,000
Thay Camera trước 500,000 đ
Thay Camera sau 1,550,000
Thay cụm chuôi sạc 400,000 đ
Thay phím Home
Thay Loa trong 350,000 đ
Thay loa ngoài 450,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 750,000 đ
Thay rung 550,000 đ
Thay vỏ 1,400,000
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 1,200,000
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 1,200,000
Thay IC Wifi 1,200,000
Thay IC nguồn 1,200,000
Mất âm thanh nghe gọi 1,200,000
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1,200,000
Mất sóng 1,000,000
Sàn main, đóng cặp iPhone 7 Plus 3,500,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 8
GIÁ SỬA IPHONE 8
Dịch vụ sửa chữa iPhone 8 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách...

12/08/2019 11:54:52 AM

SỬA CHỮA IPHONE 8

Dịch vụ sửa chữa iPhone 8 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Sang Mobile.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

Hotline: 0386607777

IPHONE 8
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 300,000 đ
Ép Kính 400,000 đ
Thay màn hình zin 900,000
Thay Camera trước 550,000 đ
Thay Camera sau 1,550,000
Thay cụm chuôi sạc 550,000 đ
Thay kính lưng 400,000 đ
Thay Loa trong 350,000 đ
Thay loa ngoài 550,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 750,000 đ
Thay rung 600,000 đ
Thay vỏ 1,350,000
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 1,400,000
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 1,400,000
Thay IC Wifi 1,400,000
Thay IC nguồn 1,400,000
Mất âm thanh nghe gọi 1,400,000
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1,400,000
Mất sóng 1,400,000
Sàn main, đóng cặp iPhone 8 4,000,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE 8 PLUS
GIÁ SỬA IPHONE 8 PLUS
Dịch vụ sửa chữa iPhone 8 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 11:57:19 AM

SỬA CHỮA IPHONE 8 PLUS

Dịch vụ sửa chữa iPhone 8 Plus chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 PLUS

Hotline: 0386607777

IPHONE 8 PLUS
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 350,000 đ
Ép Kính 500,000 đ
Thay màn hình zin 1,550,000
Thay Camera trước 840,000 đ
Thay Camera sau 1,650,000
Thay cụm chuôi sạc 600,000 đ
Thay kính lưng 500,000 đ
Thay Loa trong 450,000 đ
Thay loa ngoài 650,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 850,000 đ
Thay rung 700,000 đ
Thay vỏ 1,250,000
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 1,600,000
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 1,500,000
Thay IC Wifi 1,600,000
Thay IC nguồn 1,600,000
Mất âm thanh nghe gọi 1,600,000
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1,600,000
Mất sóng 1,500,000
Sàn main, đóng cặp iPhone 8 Plus 4,500,000
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE X
GIÁ SỬA IPHONE X
GIÁ SỬA IPHONE X Dịch vụ sửa chữa iPhone X chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo...

12/08/2019 11:39:32 AM

SỬA CHỮA IPHONE X

 

Dịch vụ sửa chữa iPhone X chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE X

Hotline: 0386607777

IPHONE X
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 550,000 đ
Ép Kính 800,000
Thay màn hình zin 3,700,000
Thay Camera trước 1,250,000
Thay Camera sau 1,700,000
Thay cụm chuôi sạc 750,000 đ
Thay Loa trong 550,000 đ
Thay loa ngoài 650,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 750,000 đ
Thay rung 850,000 đ
Thay kính lưng 700,000
SỬA CHỮA MAIN GIÁ DỊCH VỤ
Không hiển thị màn hình (màn đen thui) 1,800,000
Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 1,800,000
Thay IC Wifi 1,800,000
Thay IC nguồn 1,800,000
Mất âm thanh nghe gọi 1,800,000
Mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1,800,000
Mất sóng 1,800,000
Sàn main, đóng cặp iPhone X 4,500,000
Xem thêm
GIÁ SỬA CHỮA IPHONE XS
GIÁ SỬA CHỮA IPHONE XS
Dịch vụ sửa chữa iPhone XS chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 11:44:33 AM

SỬA CHỮA IPHONE XS

Dịch vụ sửa chữa iPhone XS chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE XS

Hotline: 0386607777

IPHONE XS
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 700,000 đ
Ép Kính 900,000 đ 
Thay màn hình zin 4,300,000 đ
Thay Camera trước 1,250,000 đ
Thay Camera sau 1,550,000 đ
Thay cụm chuôi sạc 850,000 đ
Thay Loa trong 1,400,000 đ
Thay loa ngoài 900,000 đ
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 900,000 đ
Thay rung 750,000 đ
Thay kính lưng 800,000 đ
Xem thêm
GIÁ SỬA IPHONE XS MAX
GIÁ SỬA IPHONE XS MAX
Dịch vụ sửa chữa iPhone XS Max chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên. Ghi chú: Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý...

12/08/2019 11:47:47 AM

SỬA CHỮA IPHONE XS MAX

Dịch vụ sửa chữa iPhone XS Max chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Apple Gia Tiên.

Ghi chú:

 • Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0386607777

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE XS MAX

Hotline: 0386607777

IPHONE XS MAX
THAY LINH KIỆN GIÁ DỊCH VỤ
Thay pin zin 750,000
Ép Kính 1,100,000
Thay màn hình zin 4,700,000
Thay Camera trước 1,700,000
Thay Camera sau 1,700,000
Thay cụm chuôi sạc 750,000
Thay Loa trong 1,400,000
Thay loa ngoài 700,000
Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung 900,000
Thay rung 750,000
Thay kính lưng 800,000
Xem thêm
0386607777 MAP CHAT FB

Phản hồi dịch vụ 0386607777

0386607777

Apple Gia Tiên

Apple Gia Tiên Đồng Nai

Apple Gia Tiên Biên Hòa

fix