Thêm giỏ hàng thành công.
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
iPhone 15 Plus
128GB
Blue LL 19.500.000
Pink LL 19.900.000
Green LL 19.500.000
Black LL 18.500.000
Yellow LL 19.500.000
128GB New chưa active HBH
Blue LL 19.800.000
Pink LL 20.200.000 
Green LL 19.800.000
Black LL 18.900.000 
Yellow LL 19.800.000 
256GB ( Có Sim )
Blue ZP 22.100.000 
Pink ZP 22.100.000 
Green ZP 22.100.000  
Black ZP 20.500.000  
Yellow ZP 22.100.000  
512GB ( Có Sim )
Blue ZP 24.200.000 
Pink ZP 24.800.000 
Green ZP 24.200.000  
Black ZP 22.400.000 
Yellow ZP 24.200.000  
19000030 MAP CHAT FB

Phản hồi dịch vụ 19000030

19000030

Apple Gia Tiên

Apple Gia Tiên Đồng Nai

Apple Gia Tiên Biên Hòa

product_detail